CHÍNH SÁCH

TMS Quy Nhơn Chính sách bán hàng


I. Chính sách bán hàng Condotel không cam kết lợi nhuận (căn hộ từ T4 – T26)

(Thời hạn áp dụng: từ 01/11/2017 đến 31/01/2018)

Ưu Đãi

1.1 Lựa chọn 1 (Khách hàng không vay Ngân hàng)
– Tặng 04 cây vàng hoặc chiết khấu tương đương vào GTHĐ đối với căn hộ 1 phòng ngủ
– Tặng 06 cây vàng hoặc chiết khấu tương đương vào GTHĐ đối với căn hộ 2 phòng ngủ
– Miễn phí 02 năm chi phí dịch vụ quản lý vận hành

1.2 Lựa chọn 2 (Khách hàng vay Ngân hàng)
– Chiết khấu 05% GTHĐ (Giá trị chƣa bao gồm VAT, KPBT)
– Ưu đãi lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho Khách hàng vay Ngân hàng
Thời hạn ưu đãi: Đến khi khách hàng nhận bàn giao nhà hoặc 20 tháng kể từ ngày giải ngân tùy vào điều kiện nào đến trước.
– Miễn phí 02 năm chi phí dịch vụ quản lý vận hành

Điều kiện áp dụng:
– Khi dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của ngân hàng
– Khách hàng ký HĐMB hoặc các văn bản có giá trị tương đương do chủ đầu tư quy định ( trong thời gian từ 01/11/2017 đến 31/01/2018)

II. Chính sách bán hàng Condotel cam kết lợi nhuận

(Thời hạn áp dụng: từ 01/11/2017 đến 31/01/2018)

1. CHÍNH SÁCH THUÊ LẠI

– Mức cam kết Thu nhập tiền thuê: Khách hàng đƣợc nhận 10% Giá trị Căn hộ (không bao gồmVAT, KPBT)/ năm.
– Thời gian cam kết: 10 năm kể từ ngày khách thanh toán đủ 95% Giá trị hợp đồng.
– Điều kiện nhận Lợi nhuận: Khi Khách hàng thanh toán đủ 95% GTHĐ
– Kể từ năm thứ 11, Khách hàng đƣợc hƣởng 85% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê căn hộ khách sạn.
– Kỳ thanh toán: định kỳ 06 tháng/lần trong vòng 10 (mƣời) ngày kể từ ngày kết thúc mỗi bán niên

1.2 Quyền lợi Khách hàng khi tham gia CTCT

– Cam kết duy trì tài sản của khách hàng theo tiêu chuẩn 5 sao.
– Sử dụng 15 đêm miễn phí/năm trong suốt thời hạn cho thuê (tính từ ngày bàn giao căn hộ) và khách hàng/khách mời của khách hàng đƣợc trao đổi các đêm nghỉ tại các khách sạn trong hệ thống TMS

2 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CHI TIẾT

2.1 Lựa chọn 1 (Khách hàng không vay Ngân hàng)
– Tặng xe SH 150i ABS trị giá 110 triệu đồng đối với căn hộ 1 phòng ngủ
– Tặng 04 cây vàng đối với căn hộ 2 phòng ngủ

2.2 Lựa chọn 2 (Khách hàng vay Ngân hàng)
– Ưu đãi lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho Khách hàng vay Ngân hàng
 Thời hạn ưu đãi: Đến khi khách hàng nhận bàn giao nhà hoặc 20 tháng kể từ ngày giải ngân tùy vào điều kiện nào đến trƣớc.
 Trường hợp Khách hàng vay Ngân hàng giải ngân đủ 95% ngay khi ký HĐMB, Khách hàng đƣợc hƣởng luôn Lợi nhuận cho thuê ngay sau khi thanh toán 95% với điều kiện Khách hàng tự trả lãi ngân hàng và vẫn đƣợc hƣởng Chiết khấu hoặc quà tặng theo lựa chọn 1 tại chính sách bán hàng

Điều kiện áp dụng:
– Khi dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của ngân hàng
– Khách hàng ký HĐMB hoặc các văn bản có giá trị tƣơng đƣơng do chủ đầu tƣ quy
định ( trong thời gian từ 01/11/2017 đến 31/01/2018)
– Giá trị chiết khấu này sẽ đƣợc trừ trực tiếp vào giá trị HĐMB và không đƣợc tính vào
giá trị Hợp đồng thuê và quản lý tài sản.
– Khi dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của ngân hàng

Phòng kinh doanh dự án TMS Quy Nhơn – Ban kinh doanh Tập đoàn TMS
Tầng 20, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội
Văn phòng BQLDA TMS Quy Nhơn: 28 Lê Hồng Phong

Điện thoại: 0904 202 115 – 096 9696 823 (ms Thùy)
Website: http://tms-quynhon.com