Pháp Lý

Pháp lý dự án TMS Quy Nhơn – Cập nhật các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án TMS Quy Nhơn

Dự án TMS Quy Nhơn có đầy đủ các giấy tờ pháp lý, đảm bảo

1. Quyết định giao đất

Quyết định giao đất dự án TMS Quy Nhơn

2. Phê duyệt 1/500

Phê duyệt dự án TMS Quy Nhơn

3. Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng dự án

Phòng kinh doanh dự án TMS Quy Nhơn – Ban kinh doanh Tập đoàn TMS
Tầng 20, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội
Văn phòng Quy Nhơn: Tòa nhà TMS Quy Nhơn, 28 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0904 202 115 – 096 9696 823
Website:
http://tms-quynhon.com